இல் பிரபலமான பகுதிகள் பல்கேரியா

பகுதியின் பெயர்
பட்டியல்
மேல் இடங்கள்
776
space_dashboard லிடில் புல். "மார்ச் 3" 137 ஏ, 3400 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், மொன்டானா, பல்கேரியா
space_dashboard காஃப்லாந்து காஃப்லாந்து மொன்டானா புல். "மார்ச் 3" 139, 3400 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், மொன்டானா, பல்கேரியா
space_dashboard மொன்டானா புல். "மார்ச் 3" 139, 3400 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், மொன்டானா, பல்கேரியா
space_dashboard ஹோட்டல் ஓகோஸ்டா புல். "பெயோ யாவோரோவ்" 1, 3400 மொன்டானா மையம், மொன்டானா, பல்கேரியா
space_dashboard காஃப்லாந்து காஃப்லாந்து மொன்டானா புல். "மார்ச் 3" 139, 3400 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், மொன்டானா, பல்கேரியா
734
space_dashboard மால் ரூஸ் புல். "லிப்னிக்" 121, 7005 கிழக்கு தொழில்துறை மண்டலம், ரூஸ், பல்கேரியா
space_dashboard ஜம்போ கராச் பகுதி, 7008 ஸ்ரெட்னா குலா, ரூஸ், பல்கேரியா
space_dashboard ஜம்போ கராச் பகுதி, 7008 ஸ்ரெட்னா குலா, ரூஸ், பல்கேரியா
space_dashboard டெக்னோபோலிஸ் ரூஸ் 38 Hristo Botev Blvd., 7000 g.k. ட்ருஷ்பா 1, ரூஸ், பல்கேரியா
space_dashboard மகிழ்ச்சியான பார் & கிரில் pl. "СВОБОДА" 4, 7000 ரூஸ் மையம், ரூஸ், பல்கேரியா
734
space_dashboard காஃப்லாண்ட் காஃப்லாண்ட் டோப்ரிச் செயின்ட். "டுனாவ்" 55, 9300 டோப்ரிச் மையம், டோப்ரிச், பல்கேரியா
space_dashboard செயின்ட் ஜார்ஜ் பார்க் 2A கான் ஓமுர்டாக் தெரு, 9300 டோப்ரிச் மையம், டோப்ரிச், பல்கேரியா
space_dashboard பக்கார்டி கிளப் புல். "செப்டம்பர் 25" 24, 9300 டோப்ரிச் மையம், டோப்ரிச், பல்கேரியா
space_dashboard காஃப்லாண்ட் காஃப்லாண்ட் டோப்ரிச் உல். "டுனாவ்" 55, 9300 டோப்ரிச் மையம், டோப்ரிச், பல்கேரியா
space_dashboard பக்கார்டி கிளப் புல். "செப்டம்பர் 25" 24, 9300 டோப்ரிச் மையம், டோப்ரிச், பல்கேரியா
696
space_dashboard காஃப்லாந்து செயின்ட். "ஸ்டாமோ புலேவ்" 2, 6000 தெற்கு தொழில்துறை மண்டலம், ஸ்டாரா ஜகோரா, பல்கேரியா
space_dashboard காஃப்லாந்து செயின்ட். "இவான் வசோவ்" 2, 6000 ஜாகோர்கா, ஸ்டாரா ஜாகோரா, பல்கேரியா
space_dashboard மால் கேலரியா ஸ்டாரா ஜாகோரா "ஹான் அஸ்பாரு" ஸ்ட்ரா 30, 6000 சதுர. பெடெச்கா / கிராடின்ஸ்கி, ஸ்டாரா ஜாகோரா, பல்கேரியா
space_dashboard அயாஸ்மோ பூங்கா 6004 பெருநகர மெட்டோடி குசேவ், ஸ்டாரா ஜகோரா, பல்கேரியா
space_dashboard
604
space_dashboard பாபா விடா கோட்டை பூங்கா, 3703 கிரேடுனாவ்ஸ்கி, விடின், பல்கேரியா
space_dashboard பிஸ்ஸேரியா "கிளாசிக்" செயின்ட். "ஜார் அலெக்சாண்டர் II" 25, 3700 г.к. Saedinenie, விடின், பல்கேரியா
space_dashboard பாபா விடா கோட்டை பூங்கா, 3703 கிரேடுனாவ்ஸ்கி, விடின், பல்கேரியா
space_dashboard பாபா விடா கோட்டை பூங்கா, 3703 கிரேடுனாவ்ஸ்கி, விடின், பல்கேரியா
space_dashboard பிஸ்ஸேரியா "கிளாசிக்" செயின்ட். "ஜார் அலெக்சாண்டர் II" 25, 3700 Saedinenie, விடின், பல்கேரியா
581
space_dashboard காஃப்லாந்து புல். "Aprilsko Vastanie" 3A, 7200 மேற்கு தொழில்துறை மண்டலம், Razgrad, பல்கேரியா
space_dashboard லிடில் புல். "Aprilsko Vastanie" 66E, 7200 தெற்கு தொழில்துறை மண்டலம், Razgrad, பல்கேரியா
space_dashboard ஸ்டேடியம் லுடோகோரெட்ஸ் அரங்கம் புல். "வாசில் லெவ்ஸ்கி" 43, 7200 கிராட்ஸ்கி, ராஸ்கிராட், பல்கேரியா
space_dashboard டெக்னோபோலிஸ் புல். "Aprilsko Vastanie" 115, 7200 தெற்கு தொழில்துறை மண்டலம், Razgrad, பல்கேரியா
space_dashboard லுடோகோரெட்ஸ் அரங்கம் புல். "வாசில் லெவ்ஸ்கி" 43, 7200 கிராட்ஸ்கி, ராஸ்கிராட், பல்கேரியா
538
space_dashboard காஃப்லாண்ட் காஃப்லாண்ட் கப்ரோவோ செயின்ட். "Ivaylo" 6, 5300 Gabrovo Center, Gabrovo, Bulgaria
space_dashboard லிடில் செயின்ட். "வாசில் நெடெல்செவ்" 4, 5302 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், கப்ரோவோ, பல்கேரியா
space_dashboard கப்ரோவோ உல். "Ivaylo" 6, 5300 Gabrovo Center, Gabrovo, Bulgaria
space_dashboard அருங்காட்சியகம் "நகைச்சுவை மற்றும் நையாண்டி இல்லம்" கப்ரோவோ செயின்ட். "பிரையன்ஸ்கா" 68, 5300 கப்ரோவோ மையம், கப்ரோவோ, பல்கேரியா
space_dashboard அருங்காட்சியகம் "நகைச்சுவை மற்றும் நையாண்டி இல்லம்" கப்ரோவோ செயின்ட். "பிரையன்ஸ்கா" 68, 5300 கப்ரோவோ மையம், கப்ரோவோ, பல்கேரியா
523
space_dashboard ப்ளெவன் பனோரமா Skobelev Park, 5804 Skobelev, Pleven, Bulgaria
space_dashboard ப்ளெவன் பனோரமா பூங்கா ஸ்கோபெலெவ் பூங்கா, 5804 ஸ்கோபெலெவ், பிளெவன், பல்கேரியா
space_dashboard ப்ளெவன் பனோரமா Skobelev Park, 5804 Skobelev, Pleven, Bulgaria
space_dashboard ப்ளெவன் பனோரமா Skobelev Park, 5804 Skobelev, Pleven, Bulgaria
space_dashboard ப்ளெவன் பனோரமா Skobelev Park, park, park, 5804 Skobelev, Pleven, Bulgaria
497
space_dashboard லார்கோ மால் செயின்ட். "டோடர் அலெக்ஸாண்ட்ரோவ்" 2, 2700 பிளாகோவ்கிராட் மையம், பிளாகோவ்கிராட், பல்கேரியா
space_dashboard மெட்ரோ 2700 தெற்கு தொழில்துறை மண்டலம், Blagoevgrad, பல்கேரியா
space_dashboard ராஃபி பார் & ஜெலடோ 1 ulitsa "Trakia, 2700 Blagoevgrad Centre, Blagoevgrad, Bulgaria
space_dashboard டெக்னோபோலிஸ் பிளாகோவ்கிராட் புல். "Sveti Dimitar Solunski" 5, 2700 தெற்கு தொழில்துறை மண்டலம், Blagoevgrad, பல்கேரியா
space_dashboard பெரிய மால் உல். "டோடர் அலெக்ஸாண்ட்ரோவ்" 2, 2700 பிளாகோவ்கிராட் மையம், பிளாகோவ்கிராட், பல்கேரியா
493
space_dashboard கர்தாலியின் பிராந்திய வரலாற்று அருங்காட்சியகம் செயின்ட். "Republikanska" 4, 6600 Kardzhali Centre, Kardzhali, Bulgaria
space_dashboard பழைய ஹோம் உணவகம் செயின்ட் "ஜோர்கி பென்கோவ்ஸ்கி" 2, 6600 கர்ட்ஜாலி மையம், கர்ட்ஜாலி, பல்கேரியா
space_dashboard பழைய ஹோம் உணவகம் உல். "ஜோர்கி பென்கோவ்ஸ்கி" 2, 6600 கர்ட்ஜாலி மையம், கர்ட்ஸாலி, பல்கேரியா
space_dashboard பழைய ஹோம் உணவகம் செயின்ட். "ஜோர்கி பென்கோவ்ஸ்கி" 2, 6600 கர்ட்ஜாலி மையம், கர்ட்ஜாலி, பல்கேரியா
space_dashboard கர்தாலியின் பிராந்திய வரலாற்று அருங்காட்சியகம் செயின்ட். "Republikanska" 4, 6600 Kardzhali Centre, Kardzhali, Bulgaria
453
space_dashboard சோபியாவின் சென்ட்ரல் மார்க்கெட் ஹால் bulevard "Knyaginya Maria Luiza" 25, 1000 Sofia Centre, Sofia, Bulgaria
space_dashboard "இவான் வசோவ்" தேசிய தியேட்டர் செயின்ட். "Dyakon Ignatiy" 5, 1000 சோபியா மையம், சோபியா, பல்கேரியா
space_dashboard சோபியாவின் சென்ட்ரல் மார்க்கெட் ஹால் bulevard "Knyaginya Maria Luiza" 25, 1000 Sofia Centre, Sofia, Bulgaria
space_dashboard மகிழ்ச்சியான கிரில் pl. "Sveta Nedelya" எண் 4, 1000 சோபியா மையம், சோபியா, பல்கேரியா
space_dashboard இனிய பார் & கிரில் ரகோவ்ஸ்கி ஜார்ஜி எஸ். ரகோவ்ஸ்கி தெரு 145A, 1000 சோபியா மையம், சோபியா, பல்கேரியா
443
space_dashboard சிட்டி சென்டர் ஸ்லிவன் புல். "ஜார் ஆஸ்வோபோடிடெல்", 8800 ஸ்லிவன் மையம், ஸ்லிவன், பல்கேரியா
space_dashboard ஸ்லிவன்-மிலாடோஸ்ட் புல். "ஜோர்கி டான்செவ்" 30, 8800 கிராட்ஸ்கி, ஸ்லிவன், பல்கேரியா
space_dashboard காஃப்லாண்ட் காஃப்லாண்ட் ஸ்லிவன்-மிலாடோஸ்ட் புல். "ஜோர்கி டான்செவ்" 30, 8800 கிராட்ஸ்கி, ஸ்லிவன், பல்கேரியா
space_dashboard பழைய எல்ம் புல். "ஜார் ஆஸ்வோபோடிடெல்", 8800 ஸ்லிவன் மையம், ஸ்லிவன், பல்கேரியா
space_dashboard சிட்டி சென்டர் ஸ்லிவன் புல். "ஜார் ஆஸ்வோபோடிடெல்", 8800 ஸ்லிவன் மையம், ஸ்லிவன், பல்கேரியா
425
space_dashboard காஃப்லாண்ட் காஃப்லாண்ட் டோப்ரிச் செயின்ட். "டுனாவ்" 55, 9300 டோப்ரிச் மையம், டோப்ரிச், பல்கேரியா
space_dashboard செயின்ட் ஜார்ஜ் பார்க் 2A கான் ஓமுர்டாக் தெரு, 9300 டோப்ரிச் மையம், டோப்ரிச், பல்கேரியா
space_dashboard பக்கார்டி கிளப் புல். "செப்டம்பர் 25" 24, 9300 டோப்ரிச் மையம், டோப்ரிச், பல்கேரியா
space_dashboard காஃப்லாண்ட் காஃப்லாண்ட் டோப்ரிச் உல். "டுனாவ்" 55, 9300 டோப்ரிச் மையம், டோப்ரிச், பல்கேரியா
space_dashboard பக்கார்டி கிளப் புல். "செப்டம்பர் 25" 24, 9300 டோப்ரிச் மையம், டோப்ரிச், பல்கேரியா
420
space_dashboard பில்லா செயின்ட். "Sveti Kliment Ohridski" 5, 3400 மொன்டானா மையம், மொன்டானா, பல்கேரியா
space_dashboard ஹோட்டல் ஓகோஸ்டா புல். "பெயோ யாவோரோவ்" 1, 3400 மொன்டானா மையம், மொன்டானா, பல்கேரியா
space_dashboard பில்லா செயின்ட். "Sveti Kliment Ohridski" 5, 3400 மொன்டானா மையம், மொன்டானா, பல்கேரியா
space_dashboard ஜார் கணினிகள் செயின்ட். "Han Asparuh" 18, 3400 மொன்டானா மையம், மொன்டானா, பல்கேரியா
space_dashboard ஓகோஸ்டா ஸ்டேடியம் செயின்ட். "மகெடோனியா" 20, 3400 மொன்டானா மையம், மொன்டானா, பல்கேரியா
417
space_dashboard உணவக நண்பர்கள் புல். "பல்கேரியா" 28, 2503 கியூஸ்டெண்டில் மையம், கியுஸ்டெண்டில், பல்கேரியா
space_dashboard ஹிசர்லகா கோட்டை ஹிசர்லாகா, கியூஸ்டெண்டில், பல்கேரியா
space_dashboard ஹிசர்லகா கோட்டை ஹிசர்லாகா, கியூஸ்டெண்டில், பல்கேரியா
space_dashboard ஹிசர்லகா கோட்டை ஹிசர்லாகா, கியூஸ்டெண்டில், பல்கேரியா
space_dashboard உணவக நண்பர்கள் புல். "பல்கேரியா" 28, 2503 கியூஸ்டெண்டில் மையம், கியுஸ்டெண்டில், பல்கேரியா