இல் பிரபலமான பகுதிகள் பல்கேரியா

பகுதியின் பெயர்
பட்டியல்
மேல் இடங்கள்
3330
space_dashboard பாரடைஸ் மையம் bulevard "Cherni vrah" 100, 1407 Hladilnika, Sofia, Bulgaria
space_dashboard செர்டிகா மையம் புல். "சிட்னியாகோவோ" 48, 1505 ஓபோரிஷ்டே, சோபியா, பல்கேரியா
space_dashboard சோபியா ரிங் மால் செயின்ட். "ஓகோலோவ்ரஸ்டன் பாட்" 214, 1434 சிமியோனோவோ - செவர், சோபியா, பல்கேரியா
space_dashboard ஐ.கே.இ.ஏ செயின்ட். "ஓகோலோவ்ரஸ்டன் பாட்" 216, 1434 சிமியோனோவோ - செவர், சோபியா, பல்கேரியா
space_dashboard செர்டிகா மையம் புல். "சிட்னியாகோவோ" 48, 1505 ஓபோரிஷ்டே, சோபியா, பல்கேரியா
2385
space_dashboard ஜம்போ வர்ணா, விளாடிஸ்லாவ் வர்னென்சிக் மாவட்டம் 18, கான்ஸ்டான்டின் மற்றும் ஃப்ருஜின் பவுல்வர்டு, வர்ணா, பல்கேரியா
space_dashboard மால் வர்ணா EAD 186 Vladislav Varnenchik Blvd., 9009 ட்ரோஷேவோ, வர்னா, பல்கேரியா
space_dashboard டெகாத்லான் வர்ணா | டெகாத்லான் வர்ணா 268 Vladislav Varnenchik Blvd., 9009 மேற்கு தொழில்துறை மண்டலம், வர்ணா, பல்கேரியா
space_dashboard மால் வர்ணா EAD 186 Vladislav Varnenchik Blvd., 9009 ட்ரோஷேவோ, வர்னா, பல்கேரியா
space_dashboard மகிழ்ச்சியான பார் & கிரில் செர்னோ மோர் ஹோட்டலுக்கு எதிரே, புல். "Slivnitsa" 22, 9002 வர்ணா மையம், வர்ணா, பல்கேரியா
1295
space_dashboard மால் ப்லோவ்டிவ் செயின்ட். "பெருஷ்டிட்சா" 8, 4002 Mladezhki halm, Plovdiv, பல்கேரியா
space_dashboard மால் Markovo Tepe புல். "ருஸ்கி 54, 4002 ட்சென்டர், ப்ளோவ்டிவ், பல்கேரியா
space_dashboard Decathlon Plovdiv | டெகாத்லான் ப்லோவ்டிவ் புல். "Osvobozhdenie" 43 а, 4000 A8 - "Oborishte" அக்கம், ப்லோவ்டிவ், பல்கேரியா
space_dashboard Decathlon Plovdiv | டெகாத்லான் ப்லோவ்டிவ் புல். "Osvobozhdenie" 43 а, 4000 A8 - "Oborishte" அக்கம், ப்லோவ்டிவ், பல்கேரியா
space_dashboard Decathlon Plovdiv | டெகாத்லான் ப்லோவ்டிவ் புல். "Osvobozhdenie" 43 а, 4000 A8 - "Oborishte" அக்கம், ப்லோவ்டிவ், பல்கேரியா
1175
space_dashboard ஷ்டாஸ்ட்லிவேகா உல். "ஸ்டீபன் ஸ்டாம்போலோவ்" 79, 5000 g.k. வருஷா - வடக்கு, வெலிகோ டார்னோவோ, பல்கேரியா
space_dashboard ஷ்டாஸ்ட்லிவேகா செயின்ட். "ஸ்டீபன் ஸ்டாம்போலோவ்" 79, 5000 வருஷா - வடக்கு, வெலிகோ டார்னோவோ, பல்கேரியா
space_dashboard மால் Veliko Tarnovo செயின்ட். "Oborishte" 18, 5000 г.к. Kolyo Ficheto, Veliko Tarnovo, பல்கேரியா
space_dashboard மால் Veliko Tarnovo செயின்ட். "Oborishte" 18, 5000 г.к. Kolyo Ficheto, Veliko Tarnovo, பல்கேரியா
space_dashboard ஷ்டாஸ்ட்லிவேகா செயின்ட். "ஸ்டீபன் ஸ்டாம்போலோவ்" 79, 5000 வருஷா - வடக்கு, வெலிகோ டார்னோவோ, பல்கேரியா
1042
space_dashboard மால் பர்காஸ் பிளாசா Transportna Blvd., 8008 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், பர்காஸ், பல்கேரியா
space_dashboard மெட்ரோ 103 Stefan Stambolov Blvd., 8008 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், பர்காஸ், பல்கேரியா
space_dashboard மகிழ்ச்சியான பார் & கிரில் zh.k லாசூர் 5, 8001 ஜி.கே. லாசூர், பர்காஸ், பல்கேரியா
space_dashboard மெட்ரோ 103 Stefan Stambolov Blvd., 8008 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், பர்காஸ், பல்கேரியா
space_dashboard மகிழ்ச்சியான பார் & கிரில் zh.k லாசூர் 5, 8001 ஜி.கே. லாசூர், பர்காஸ், பல்கேரியா
1022
space_dashboard காஃப்லாந்து செயின்ட். "Zdravets" 13, 6600 கிழக்கு தொழில்துறை மண்டலம், கார்ட்ஜாலி, பல்கேரியா
space_dashboard கிளாவடார்ஸ்கி ஹான் 6738, Glavatartsi Kadzhali மாவட்டம், Kardzali, பல்கேரியா
space_dashboard கிளாவடார்ஸ்கி ஹான் 6738, Glavatartsi Kadzhali மாவட்டம், Kardzali, பல்கேரியா
space_dashboard கிளாவடார்ஸ்கி ஹான் 6738, Glavatartsi Kadzhali மாவட்டம், Kardzali, பல்கேரியா
space_dashboard Kaufland Kaufland Kardzhali உல். "Zdravets" 13, 6600 கிழக்கு தொழில்துறை மண்டலம், கர்ட்ஸாலி, பல்கேரியா
943
space_dashboard ஹஸ்கோவோ புல். "Saedinenie" 44, 6300 ஹஸ்கோவோ மையம், ஹஸ்கோவோ, பல்கேரியா
space_dashboard யூனோ பியூ பிஸ்ஸா & உணவகம் உல். "Dobrudzha" 10, 6300 Voevodski, Haskovo, Bulgaria
space_dashboard லிடில் 93 பல்கேரியா Blvd., 6300 ஹஸ்கோவோ மையம், ஹஸ்கோவோ, பல்கேரியா
space_dashboard காஃப்லாண்ட் காஃப்லாண்ட் ஹாஷ்கோவோ புல். "Saedinenie" 44, 6300 ஹஸ்கோவோ மையம், ஹஸ்கோவோ, பல்கேரியா
space_dashboard காஃப்லாண்ட் காஃப்லாண்ட் ஹாஷ்கோவோ புல். "Saedinenie" 44, 6300 ஹஸ்கோவோ மையம், ஹஸ்கோவோ, பல்கேரியா
867
space_dashboard தர்கோவிஷ்டே 27 அலெக்சாண்டர் ஸ்டாம்போலிஸ்கி Blvd., 7700 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், தர்கோவிஷ்டே, பல்கேரியா
space_dashboard லிடில் அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் Blvd. 48, 7701 г.к. Zapad 3, Targovishte, Bulgaria
space_dashboard தர்கோவிஷ்டே 27 அலெக்சாண்டர் ஸ்டாம்போலிஸ்கி Blvd., 7700 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், தர்கோவிஷ்டே, பல்கேரியா
space_dashboard காஃப்லாண்ட் டார்கோவிஷ்டே 27 அலெக்சாண்டர் ஸ்டாம்போலிஸ்கி Blvd., 7700 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், தர்கோவிஷ்டே, பல்கேரியா
space_dashboard கௌஃப்லாண்ட் டார்கோவிஷ் бул. „Александър Стамболийски“ 27, 7700 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், தர்கோவிஷ்டே, பல்கேரியா
857
space_dashboard Kaufland Kaufland Vratsa செயின்ட். "Oborishte" 7, 3000 g.k. Podbalkanska, Vratsa, பல்கேரியா
space_dashboard வ்ராட்சம் உல். "Oborishte" 7, 3000 g.k. Podbalkanska, Vratsa, பல்கேரியா
space_dashboard வ்ராட்சம் செயின்ட். "Oborishte" 7, 3000 g.k. Podbalkanska, Vratsa, பல்கேரியா
space_dashboard Kaufland Kaufland Vratsa செயின்ட். "Oborishte" 7, 3000 g.k. Podbalkanska, Vratsa, பல்கேரியா
space_dashboard ஹிஸ்டோ போட்டேவ் நினைவுச்சின்னம் புல். "Hristo Botev" 10, 3000 Vratsa Centre, Vratsa, Bulgaria
852
space_dashboard கடை Eshrefoglu 9704 தெற்கு தொழில்துறை மண்டலம், ஷுமென், பல்கேரியா
space_dashboard LIDL புல். "சிமியோன் தி கிரேட்" 40, 9700 ஷுமென் மையம், ஷுமென், பல்கேரியா
space_dashboard ப்ரிமோ பார் & கிரில் புல். "சிமியோன் தி கிரேட்" 47, 9703 ஷுமென் மையம், ஷுமென், பல்கேரியா
space_dashboard டெக்னோபோலிஸ் ஷுமென் புல். "சிமியோன் தி கிரேட்", 9700 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், ஷுமென், பல்கேரியா
space_dashboard ப்ரிமோ பார் & கிரில் புல். "சிமியோன் தி கிரேட்" 47, 9703 ஷுமென் மையம், ஷுமென், பல்கேரியா
776
space_dashboard லிடில் புல். "மார்ச் 3" 137 ஏ, 3400 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், மொன்டானா, பல்கேரியா
space_dashboard காஃப்லாந்து காஃப்லாந்து மொன்டானா புல். "மார்ச் 3" 139, 3400 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், மொன்டானா, பல்கேரியா
space_dashboard மொன்டானா புல். "மார்ச் 3" 139, 3400 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், மொன்டானா, பல்கேரியா
space_dashboard ஹோட்டல் ஓகோஸ்டா புல். "பெயோ யாவோரோவ்" 1, 3400 மொன்டானா மையம், மொன்டானா, பல்கேரியா
space_dashboard காஃப்லாந்து காஃப்லாந்து மொன்டானா புல். "மார்ச் 3" 139, 3400 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், மொன்டானா, பல்கேரியா
734
space_dashboard மால் ரூஸ் புல். "லிப்னிக்" 121, 7005 கிழக்கு தொழில்துறை மண்டலம், ரூஸ், பல்கேரியா
space_dashboard ஜம்போ கராச் பகுதி, 7008 ஸ்ரெட்னா குலா, ரூஸ், பல்கேரியா
space_dashboard ஜம்போ கராச் பகுதி, 7008 ஸ்ரெட்னா குலா, ரூஸ், பல்கேரியா
space_dashboard டெக்னோபோலிஸ் ரூஸ் 38 Hristo Botev Blvd., 7000 g.k. ட்ருஷ்பா 1, ரூஸ், பல்கேரியா
space_dashboard மகிழ்ச்சியான பார் & கிரில் pl. "СВОБОДА" 4, 7000 ரூஸ் மையம், ரூஸ், பல்கேரியா
734
space_dashboard காஃப்லாண்ட் காஃப்லாண்ட் டோப்ரிச் செயின்ட். "டுனாவ்" 55, 9300 டோப்ரிச் மையம், டோப்ரிச், பல்கேரியா
space_dashboard செயின்ட் ஜார்ஜ் பார்க் 2A கான் ஓமுர்டாக் தெரு, 9300 டோப்ரிச் மையம், டோப்ரிச், பல்கேரியா
space_dashboard பக்கார்டி கிளப் புல். "செப்டம்பர் 25" 24, 9300 டோப்ரிச் மையம், டோப்ரிச், பல்கேரியா
space_dashboard காஃப்லாண்ட் காஃப்லாண்ட் டோப்ரிச் உல். "டுனாவ்" 55, 9300 டோப்ரிச் மையம், டோப்ரிச், பல்கேரியா
space_dashboard பக்கார்டி கிளப் புல். "செப்டம்பர் 25" 24, 9300 டோப்ரிச் மையம், டோப்ரிச், பல்கேரியா
696
space_dashboard காஃப்லாந்து செயின்ட். "ஸ்டாமோ புலேவ்" 2, 6000 தெற்கு தொழில்துறை மண்டலம், ஸ்டாரா ஜகோரா, பல்கேரியா
space_dashboard காஃப்லாந்து செயின்ட். "இவான் வசோவ்" 2, 6000 ஜாகோர்கா, ஸ்டாரா ஜாகோரா, பல்கேரியா
space_dashboard மால் கேலரியா ஸ்டாரா ஜாகோரா "ஹான் அஸ்பாரு" ஸ்ட்ரா 30, 6000 சதுர. பெடெச்கா / கிராடின்ஸ்கி, ஸ்டாரா ஜாகோரா, பல்கேரியா
space_dashboard அயாஸ்மோ பூங்கா 6004 பெருநகர மெட்டோடி குசேவ், ஸ்டாரா ஜகோரா, பல்கேரியா
space_dashboard
604
space_dashboard பாபா விடா கோட்டை பூங்கா, 3703 கிரேடுனாவ்ஸ்கி, விடின், பல்கேரியா
space_dashboard பிஸ்ஸேரியா "கிளாசிக்" செயின்ட். "ஜார் அலெக்சாண்டர் II" 25, 3700 г.к. Saedinenie, விடின், பல்கேரியா
space_dashboard பாபா விடா கோட்டை பூங்கா, 3703 கிரேடுனாவ்ஸ்கி, விடின், பல்கேரியா
space_dashboard பாபா விடா கோட்டை பூங்கா, 3703 கிரேடுனாவ்ஸ்கி, விடின், பல்கேரியா
space_dashboard பிஸ்ஸேரியா "கிளாசிக்" செயின்ட். "ஜார் அலெக்சாண்டர் II" 25, 3700 Saedinenie, விடின், பல்கேரியா