லிடில் இருக்கிறது ஒரு தள்ளுபடி பல்பொருள் அங்காடி அமைந்துள்ளது தர்கோவிஷ்டே. It is one of the 44 தள்ளுபடி பல்பொருள் அங்காடிகள் இல் பல்கேரியா. முகவரி லிடில் இருக்கிறது அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் Blvd. 48, 7701 г.к. Zapad 3, Targovishte, Bulgaria. லிடில் இல் தொடர்பு கொள்ளலாம் 35980014141. லிடில் மதிப்பிடப்படுகிறது 4.5 (5 நட்சத்திரங்களில்) மூலம் 1086 இணையத்தில் விமர்சகர்கள்.

சுற்றியுள்ள சில இடங்கள் லிடில் அவை -

டீச்மேன் (காலணி கடை) 27 அலெக்சாண்டர் ஸ்டாம்போலிஸ்கி Blvd., 7700 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், தர்கோவிஷ்டே, பல்கேரியா (தோராயமாக. 265 meters)
ஜோரா தர்கோவிஷ்டே (பயன்படுபொருள் அங்காடி) 46 அலெக்சாண்டர் ஸ்டாம்போலிஸ்கி Blvd., 7700 g.k. Zapad 1, Targovishte, Bulgaria (தோராயமாக. 291 meters)
ஆட்டோ பிளஸ் (வாகன பாகங்கள் கடை) 7700 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், தர்கோவிஷ்டே, பல்கேரியா (தோராயமாக. 339 meters)
டீச்மேன் (காலணி கடை) 27 அலெக்சாண்டர் ஸ்டாம்போலிஸ்கி Blvd., 7700 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், தர்கோவிஷ்டே, பல்கேரியா (தோராயமாக. 229 meters)
லிடில் (தள்ளுபடி பல்பொருள் அங்காடி) அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் Blvd. 48, 7701 г.к. Zapad 3, Targovishte, Bulgaria (தோராயமாக. 100 meters)
டோபோ லிமிடெட் (கிடங்கு கடை) 27 அலெக்சாண்டர் ஸ்டாம்போலிஸ்கி Blvd., 7702 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், தர்கோவிஷ்டே, பல்கேரியா (தோராயமாக. 273 meters)
தொழில்முறை தொழில்நுட்ப உயர்நிலைப் பள்ளி ஜார் சிமியோன் தி கிரேட் 29 அலெக்சாண்டர் ஸ்டாம்போலிஸ்கி Blvd., 7702 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், தர்கோவிஷ்டே, பல்கேரியா (தோராயமாக. 239 meters)
ஜோரா தர்கோவிஷ்டே (பயன்படுபொருள் அங்காடி) 46 அலெக்சாண்டர் ஸ்டாம்போலிஸ்கி Blvd., 7700 g.k. Zapad 1, Targovishte, Bulgaria (தோராயமாக. 291 meters)
டோபோ லிமிடெட் (கிடங்கு கடை) 27 அலெக்சாண்டர் ஸ்டாம்போலிஸ்கி Blvd., 7702 வடக்கு தொழில்துறை மண்டலம், தர்கோவிஷ்டே, பல்கேரியா (தோராயமாக. 228 meters)
ரோபாக்ஸ் லிமிடெட் (ஆடியோ காட்சி உபகரணங்கள் சப்ளையர்) ஜி.கே. மேற்கு 3 62A, 7702 Targovishte, Bulgaria (தோராயமாக. 283 meters)

அரை கிலோ மீட்டருக்குள் லிடில், நீங்கள் காணலாம் GO GRILL, லொசேன் ஸ்டோர், மின் பொறியியல் மற்றும் கட்டுமான உயர்நிலைப் பள்ளி, தொழில்முறை தொழில்நுட்ப உயர்நிலைப் பள்ளி ஜார் சிமியோன் தி கிரேட், மின் பொறியியல் மற்றும் கட்டுமான உயர்நிலைப் பள்ளி, டீச்மேன், மற்றும் இன்னும் பல.

மதிப்பீடு

4.5/5

தொடர்பு

முகவரி

அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் Blvd. 48, 7701 г.к. Zapad 3, Targovishte, Bulgaria

இடம்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

தொடர்பு எண் என்ன லிடில்?

தொடர்பு எண் லிடில் இருக்கிறது 35980014141.

மதிப்பீடு என்ன லிடில்?

மதிப்பீடு லிடில் இருக்கிறது 4.5 5 நட்சத்திரங்களில்.

முகவரி என்ன லிடில்?

முகவரி லிடில் இருக்கிறது அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் Blvd. 48, 7701 г.к. Zapad 3, Targovishte, Bulgaria.

எங்கே லிடில் அமைந்துள்ளதா?

லிடில் இல் அமைந்துள்ளது தர்கோவிஷ்டே.

அது என்ன லிடில்?

லிடில் ஒரு தள்ளுபடி பல்பொருள் அங்காடி இல் பல்கேரியா

ஒரு விமர்சனம் எழுத

மக்களும் தேடுகிறார்கள்